Poslech

POJETÍ

Pokud ovládáte slovní zásobu a gramatiku určitého jazyka, pravděpodobně už rozumíte psanému projevu v tomto jazyce. Je to především proto, že při četbě se v textu můžete libovolně vracet a proto, že nehrozí žádné polykání písmen způsobené rychlým čtením. U porozumění mluvenému projevu je tomu však poněkud jinak, a proto se mu věnujeme jako samostatné dovednosti. Dalším důvodem, proč se věnovat poslechu je skutečnost, že poslech má dopad do všech dalších aspektů jazykového studia. Díky poslechu se můžete naučit nová slovíčka, gramatické jevy nebo naposlouchat správnou výslovnost. Poslechem máme tedy v tomto případě na mysli poslech reálného jazyka a nikoli tu zřetelnou přizpůsobenou řeč, která je používána v jazykové učebně.

PRAVIDLA

1) S poslechem začněte co nejdříve

Neodkládejte kontakt s reálnou podobou mluveného jazyka. Způsob, jakým s vámi během výuky mluví váš učitel, má své opodstatnění, ale pravděpodobně se dost liší od toho, jak spolu lidé běžně komunikují.

2) Připravte se na dlouhý proces

Od začátku je potřeba počítat s tím, že schopnost rozumět běžné mluvě vzniká postupně a zejména počátky jsou náročné. Buďte připraveni na to, že než pochopíte děj celého filmu, bude to trvat dlouho. I tak je poslech velmi důležitý a zpočátku úplně stačí, když občas zachytíte jednotlivé slovo a postupně si tak zvykáte na rytmus.

3) Poslouchejte pravidelně

Aby pro vás byl poslech co nejpřínosnější, udělejte si z něj pravidelnou aktivitu, která se postupně zabydlí ve vašem časovém plánování.

4) Soustřeďte se

Je velký rozdíl, jestli máte poslechový materiál jako zvukovou kulisu nebo nebo mu věnujete plnou pozornost. Proto si průběžně hlídejte, že fungujete v tom správném módu.

5) Poslouchejte opakovaně

Pokud to vaše technické vybavení dovoluje, poslouchejte aspoň zpočátku každý záznam dvakrát. Pokud jste to ještě nezkoušeli, budete pravděpodobně velmi překvapeni, jak mnoho se liší výnos z prvního poslechu a z následného opakování.

6) Střídejte různé zdroje

Poslechový materiál je dobré volit tak, aby byla zajištěna taková pestrost, abyste si příliš nezvykli na konkrétní přízvuk nebo na určitý slang.

7) Poslouchejte, co vás baví

Spojte příjemné s užitečným a vybírejte si k poslechu materiál, který je vám příjemný a jehož obsah vás zajímá. Logicky tím zvýšíte svou motivaci i produktivitu.

TIPY A TRIKY

Pro začátečníky je výhodné poslouchat pohádky. Protože jsou pro děti, mají omezenou slovní zásobu a přednes je pomalejší a srozumitelnější.

Většina filmových DVD na českém trhu obsahuje jak českou, tak i originální zvukovou stopu, případně dabing do dalších jazyků.

Pomocí internetových vyhledávačů lze najít zajímavé poslechové zdroje zdarma dostupné na internetu.