Mluvení

POJETÍ

Váš mluvený projev je zpravidla to klíčové, podle čeho je navenek posuzována vaše znalost cizího jazyka a často dokáže zcela zastínit skutečnost, jak báječně v daném jazyce rozumíte. Obdobně jako u poslechu je i pro kvalitu vašeho mluveného projevu nezbytným předpokladem zvládnutí slovní zásoby a gramatiky. Je logické, že pro mluvení pak má své výsostné postavení výslovnost používaných výrazů a svou roli hraje i rychlost, s jakou jsme si schopni přivolat výrazy uložené ve vzdálenějších koutech naší paměti. Výhodou oproti poslechu je to, že si při mluvení můžete sami vybírat jen takové výrazy, které ovládáte.

PRAVIDLA

1) Vyhledávejte příležitosti

Klíčovou zásadou je, že bez samotného mluvení se nelze naučit dobře mluvit. Proto je potřeba vyhledávat příležitosti, při kterých lze aktivně použít cizí jazyk.

2) Nebojte se chyb

Je logické, když se někdo bojí, že udělá chybu. Není logické, když kvůli tomu odmítá používat (a tím i vylepšovat) své jazykové znalosti.

3) Mluvte nahlas

Od schopnosti sestavit si slovní konstrukci v duchu ke schopnosti stejnou věc vyslovit, je ještě kus cesty. Nenechte se proto ukolébat tím, jak báječně vám v duchu naskakují výrazové prostředky.

4) Snažte se o správnou výslovnost

O správnou výslovnost se snažte od začátku, protože správná výslovnost často rozhoduje o významu slova a je velmi náročné s časovým odstupem odstraňovat hluboce zažité návyky.

5) Naučte se zjednodušovat

Učte se nahrazovat složité konstrukce, které chcete vyjádřit v cizím jazyce za takové, které mají téměř stejný význam, ale jste schopni pokrýt je stávajícími výrazovými prostředky.

6) Nechte si opravovat zásadní chyby

Pokud to situace umožňuje, vyzvěte komunikačního partnera, aby vás upozorňoval na zásadní chyby, které děláte.

7) Střídejte konverzační témata

Snažte se komunikovat o různých věcech, abyste se nestali specialisty na omezený okruh témat.

TIPY A TRIKY

Učitelé často vyzývají k tomu, aby žáci říkali cokoli, jen když to bude správně. Na druhou stranu, pokud se žáci i v hodinách naučí mluvit podle skutečnosti, mají daleko větší šanci, že takové formulace častěji využijí v praxi.

V každém jazyce existuje řada jazykolamů. Jejich zvládnutí pomáhá rozhýbat jazyk tím správným směrem.