Metoda výuky

POJETÍ

Důležitým faktorem, který má zásadní vliv na úspěch jazykové výuky, je volba vhodné výukové metody. Realizaci některých součástí metody můžeme svěřit odborníkům, ale při jejím sestavování bychom měli sehrát řídící roli. Je dobré si také uvědomit, že pokud při výuce uplatňujeme špatnou metodu, je velmi pravděpodobné, že tento nedostatek nedokážeme účinně kompenzovat ani vůlí ani stoprocentním nasazením.

PRAVIDLA

1) Sestavte si metodu tak, aby zohledňovala vaše specifika

Každý člověk je jiný a každému vyhovují jiné výukové postupy a prostředky. Jen vy sami nejlépe víte, kdy jsou vaše silné a slabé hodiny, jestli vám více vyhovuje skupinová výuka nebo individuální přístup apod.

2) Pokryjte metodou všechny potřebné dovednosti

Sestavte si metodu tak, aby pokrývala všechny požadované dovednosti, mezi které typicky patří slovní zásoba, gramatika, výslovnost, psaní, poslech a mluvení.

3) Nezapomeňte na motivaci

V rámci metody se snažte účinně pracovat i s vlastní motivací. Více informací na toto téma je uvedeno v samostatné záložce.

4) Vyberte si dobrého učitele

Dobrý učitel je nezbytný pro úspěšné studium. Zvolte si, jestli vám více vyhovuje Čech nebo rodilý mluvčí. Některé jazykové školy nabízejí ukázkovou hodinu zdarma, která vám následně hodně pomůže při výběru.

5) Využívejte samostudium

V rámci metody si stanovte, které dovednosti je nutné získávat v rámci organizované výuky, a na které je stačí nebo je vhodnější samostudium.

6) Nastavte si měřitelná kritéria

V rámci metody si nastavte kritéria, která vypovídají o vašich pokrocích, abyste byli schopni hodnotit úspěšnost metody.

7) Metodu pravidelně revidujte

Jednou za dva nebo tři měsíce se zeptejte sami sebe, jestli vám vaše současná metoda efektivně řeší vaše požadavky. Ptejte se svých známých, jaké metody využívají.

TIPY A TRIKY

Na internetu lze dohledat mnoho zajímavých článků o tom, jak vybrat dobrou jazykovou školu nebo jak sestavit výukový plán.

Ideální je formulovat si metodu písemně.