Gramatika

POJETÍ

Zjednodušeně lze říci, že gramatika je jen způsob, jakým se jednotlivá slova přiohnou, seřadí a spojí do vět, aby použitá slovní zásoba dávala požadovaný význam. Bohužel právě nezvládnutí gramatických pravidel je nejčastějším prvním impulzem k předčasnému ukončení studia cizího jazyka. Dobrou zprávou v souvislosti s gramatikou je, že schopnost používat osvojené gramatické jevy se ztrácí mnohem pomaleji, než jak se začne vytrácet znalost jednotlivých slovíček, když se cizí jazyk delší dobu nepoužívá.

PRAVIDLA

1) Nebojte se gramatiky

Základní důvod, proč mají studenti tendenci bát se gramatiky cizího jazyka, je skutečnost, že je jiná než ta naše. Berte to tedy jako fakt. Je jiná. A pravděpodobně také mnohem jednodušší než naše.

2) Učte se na příkladech

Gramatiku studujte z takových učebních pomůcek, které ke každému teoretickému výkladu uvádějí i praktické příklady použití. Po svém učiteli požadujte totéž.

3) Snažte se hned využívat

Jakmile se teoreticky naučíte určité gramatické pravidlo, začněte ho systematicky používat do svých slovních konstrukcí, aby vám co nejdříve přešlo "do krve".

4) Vytvořte si seznam

Pokud se vám zdá rozsah gramatiky cizího jazyka nekonečný, sestavte si seznam jevů, které se chcete v dohledné době naučit. Budete mít lepší přehled, kde se právě nacházíte na cestě ke zvládnutí jazyka.

5) Udělejte si taháky

Jevy, které vám opakovaně činí potíže si zpracujte písemně do skladného formátu, abyste mohli takto vzniklý tahák nosit stále s sebou a občas se do něj podívat.

6) Učte se pro praxi

Zajímejte se o to, které z gramatických jevů uváděných v učebnicích nebo gramatických přehledech, jsou skutečně využívány v běžném jazyce.

7) Neučte se gramatiku každý den

Na rozdíl od slovní zásoby není nutné učit se gramatické jevy každý den. Některá pravidla je dobré pozřít a nechat den nebo dva usadit.

TIPY A TRIKY

V knihkupectvich je pestrá nabídka gramatických přehledů nejrůznějších formátů i provedení.

Když v mluveném nebo psaném projevu zachytíte zajímavou formulaci, zkuste si v duchu zdůvodnit, proč se jedná právě o takovou gramatickou konstrukci.