Slovní zásoba

POJETÍ

Pojem "slovní zásoba" lze použít ve vztahu k určitému jazyku nebo k nějaké osobě. Ve vztahu k jazyku je slovní zásoba soubor všech slov, které v daném jazyce existují. Ve vztahu k osobě je to souhrn slov, kterými daná osoba potenciálně disponuje. Zvládnutí přiměřeného objemu aktivní slovní zásoby je klíčové pro zvládnutí kteréhokoli cizího jazyka, protože na této znalosti jsou závislé všechny další jazykové dovednosti.

PRAVIDLA

1) Pořiďte si dobrý slovník

Obstarejte si takový slovník, který vám bude vyhovovat (rozsahem slovní zásoby, způsobem výkladu, rozměry, apod.). Dobrý slovník obsahuje i příklady použití konkrétních výrazů.

2) Vypisujte si důležitá slovíčka

Slovíčka, která chcete umět, si vypisujte třeba do k tomu účelu vyhrazeného sešitu nebo do počítače. Zaznamenávejte si je tak, abyste se mohli zkoušet.

3) Slovíčka se učte včetně výslovnosti a způsobů použití

Slovní zásoba není jen o významu jednotlivých slov. Její součastí je i jak se dané slovo vyslovuje, píše a jakým způsobem se kombinuje s dalšími výrazy.

4) Slovní zásobu se učte doma

Těžiště procesu zapamatovávání slovní zásoby by mělo být v samostudiu, aby bylo možné využít časový rámec organizované výuky na nácvik dovedností, které to vyžadují (konverzace, výklad gramatiky apod.)

5) Zkoušejte se ze slovíček

Zkoušení je efektivní metoda, jak se slovní zásobu učit, zároveň vám poskytne určitý obraz o tom, jak na tom z hlediska znalosti slovní zásoby jste.

6) Používejte svou slovní zásobu

Hledejte způsoby, jak využívat celou svou aktivní slovní zásobu, protože má tendenci mizet při dlouhodobějším nevyužívání.

7) Slovní zásobu se učte denně

Snažte se najít ve svém rozvrhu každý den alespoň deset minut, během kterých si osvojíte stávající slovní zásobu nebo přidáte několik nových slovíček.

TIPY A TRIKY

Na současném knižním trhu je k dispozici velký výběr knih, které podporují rozvoj slovní zásoby. Jedná se dvojjazyčně psanou beletrii, zjednodušené čtení, které používá záměrně omezenou slovní zásobu nebo obrázkové a tématické slovníky.

Orientační velikost své slovní zásoby v cizím jazyce zjistíte tak, že otevřete kvalitní papírový slovník náhodně na několika stránkách a spočítáte výrazy, které aktivně znáte. Následně vynásobíte průměr z těchto hodnot počtem stránek, na kterých je vytištěna příslušná slovní zásoba.

Pokud vám v reálné situaci chybí klíčová slovní zásoba, ale přesto z nějakého důvodu potřebujete komunikovat, pomůže tužka a papír, pantomima nebo mluvený projev v mateřském jazyce s příslušnou mimikou a gestikulací.